Contributie

Contributie seizoen 2020-2021:

Leden vanaf 21 jaar: 165 euro
Jongeren en studenten: 115 euro
U-pashouders en minder draagkrachtigen: 132 euro

Introductiecursus [najaar 2020 helaas niet van toepassing]
25 euro voor 5 lessen, inclusief toegang tot de reguliere les.
Wanneer men zich vervolgens aanmeldt als lid van Dospovo, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de jaarcontributie.

KvK-nummer: 40480929
Bankrekeningnummer: NL40 INGB 0005 1532 01